ชื่อ: 600 ปี สมุทรยาตราเจิ้งเหอ :แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

เรื่องราวของเจิ้งเหอ นักเดินเรือผู้เกรียงไกรที่สุดผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนและของโลก ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตจนถึงช่วงปลาย  รวมถึงที่เกี่ยวพันกับไทย