ชื่อ: Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

"Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงที่จะนำเสนอวิธีการสร้างความสุขที่สร้างได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจต่าง ๆ มากมายเพียงใดก็ตาม
ความคิดของคุณ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุข
ความคิดคือเครื่องกำหนดความรู้สึก และอารมณ์ที่ผันผวนปรวนแปรของมนุษย์ทุกคน
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบความคิด เข้าใจวิธีที่จะควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก เข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในสังคมที่มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป และเข้าใจหลักของการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เพื่อคุณจะได้นำความเข้าใจนี้มาใช้สร้างความสุขให้แก่ตัวคุณเองได้ทันทีในท้ายที่สุด