ชื่อ: สถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา