ชื่อ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา