ชื่อ: การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ผู้แต่ง: อ.รังสิมา มั่นใจอารย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การศึกษา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา