ชื่อ: คนยิ่งใหญ่ ต้อง “โง่” และ “แพ้” ให้เป็น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

บางครั้งความเจ็บปวดทำให้เราเติบโตขึ้น
ความผิดพลาดทำให้เราเรียนรู้ความล้มเหลว
เพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต