ชื่อ: หยุดป่วยด้วยตัวเอง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ธรรมชาติบำบัด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแล การเยียวยา และป้องกันตนเองจากโรคร้าย การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี ง่าย ประหยัด ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว คือ “การบริโภค” โดยเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ และมีประโยชน์ อีกทั้งปรับวิถีการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลากหลายรูปแบบ หยุดป่วยด้วยตัวเอง เสนอประสบการณ์การรักษา วิธีบำบัดโรค บำบัดอาการปวด และวิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพความสวยความงาม เน้นการบำบัดรักษาโดยวิธีการรับประทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติ การปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเป็นสำคัญ เลือกอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีทางธรรมชาติบำบัดอื่นๆ ทั้งการออกกำลังกาย การกดจุด และการฝังเข็มที่ช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้