ชื่อ: อร่อยเด็ด 77 จังหวัด

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ครบครันคุ้มค่ากับข้อมูลเมนูอาหารรสเด็ดจากร้านดังทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในวงการอาหาร-โภชนาการ และเพื่อให้เหมาะกับการเป็นคู่มือติดตัวติดรถขณะเดินทางท่องเที่ยว จึงมีข้อมูลที่พัก+เบอร์โทร และแสดงภาพแผนที่นำทางให้ท่านไปถึงร้านได้อย่างสะดวกในทุกจังหวัด