ชื่อ: คิดอย่างมีตรรกะ

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

"วิเคราะห์เศรษฐกิจ เจาะลึกการเมือง นำเสนอยุทธศาสตร์ ด้วยหลักคิดอย่างมีเหตุผล สู่ทางออกปัญหาสำคัญของประเทศ โดยดร.วีรพงษ์ รางมางกูร หรือ “ดร.โกร่ง” นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของประเทศ เปิดมุมมองเศรษฐศาสตร์ในมิติต่างๆ จากกระแสข่าวทั่วโลก โดยสอดแทรกวิชาความรู้ นำเสนอทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน"