ชื่อ: สมาธิกับการทำงาน พ.3

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

" ใจที่สงบเป็นใจที่ได้รับการบริหารและพัฒนา เป็นใจที่มีพลัง จะทำอะไรก็จดจ่อ กำกับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่ขาดตอน คนมีสมาธิจึงเป็นคนที่ทำงานทุกชนิดเสร็จเร็วและเรียบร้อยไม่บกพร่อง สามารถรับงานปริมาณมากๆ และทำงานหนักได้โดยไม่มีปัญหาเหมือนคนขาดสมาธิ “สมาธิกับการทำงาน” จึงเป็นหนังสือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจชีวิตและปัญหาอย่างแท้จริง เพราะสมาธิทำให้จิตใจสงบ แม้บางปัญหาจะแก้ไม่ได้ แต่สมาธิจะทำให้เข้าใจและสามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยความสงบ ไม่ตื่นตระหนก สมาธิจึงเป็นบันไดขั้นแรกของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ศึกษาพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ “สมาธิ” ตั้งแต่การเตรียมตัวเครื่องแต่งกาย, อุปกรณ์ในการใช้นั่งสมาธิ, หลักการเจริญสติด้วยหลักอานาปานสติ(การมีสติระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้า-ออก), การรู้สภาวะจิตและร่างกายขณะนั่งสมาธิ, การเสริมสมาธิด้วยพิธีกรรม, การแผ่เมตตา, ทำความเข้าใจเรื่องเวทนา-ผัสสะ-ตัณหา ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความทุกข์ทั้งปวง นอกจากจะแนะนำเรื่องการทำสมาธิแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังประกอบด้วยส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ “พระสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย"