ชื่อ: สติบำบัด (พ.6)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

แนวทางการบำบัดอาการทางจิตที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการของสติปัฏฐานร่วมกับแนวทางการฝึกความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยการฝึกชนิดนี้ นำไปสู่การฝึกที่เรียกว่าวิปัสสนา ซึ่งแพร่หลายมากในหมู่ชาวพุทธทั้งไทยและพม่า รวมไปถึงประเทศยุโรปและอเมริกา ได้ผลดีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะฝึกฝน