ชื่อ: สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ (พ.17)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

"รวบรวมทัศนคติการมองโลกด้านบวกจากกรณีต่างๆ ให้แง่คิดการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยยึดเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นไม่อาจหลีกเลี่ยงให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ เรื่องราวที่ยกเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เป็นกรณ๊ศึกษา สามารถนำไปดัดแปลงหรือคล้ายๆ กัน บางเรื่องอาจจะหนักหนาสาหัสกับชีวิต ยากจะทำใจได้ แต่ถ้าใช้สติปัญญาทลายกำแพง มองโลกด้านลบให้คุณ จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เลวร้ายสุดขั้ว ยังมีประโยชน์เจือปนอยู่ การแก้ปมปัญหาย่อมทำให้คนเราไม่ย่อท้อหรือหวาดกลัวกับการเผชิญหน้าอุปสรรคทั้งปวง.... สำคัญว่า...เราอยากจะลองยอมรับความจริงหรือเปล่า"