ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (2000-1520) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: อ.สุนิดา พุ่มจีน

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การศึกษา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา