ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1201) + สคริปและเทปภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง: วังอักษร

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา