ชื่อ: ฉลาดทำใจ

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: วงกลม

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ฉลาดทำใจเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักวิธีการจัดการใจของตัวเอง ยามทุกข์ก็ทุกข์อย่างมีสติ ยามสุขก็สุขโดยไม่ประมาท ในชีวิตคนเราต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเสมอ ดังนั้นฉลาดทำใจจึงนำเสนอหลักปฏิบัติตามพุทธศาสนาอย่างง่ายๆ เพื่อดับทุกข์ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สามารถทำได้ โดยได้นำมาทำภาพประกอบน่ารัก สวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย