ชื่อ: การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: อ.ยงยุทธ พุ่มทิม

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การศึกษา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

- รู้จักคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น และระบบปฏิบัติการ Windows เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมที่ช่วยในการเขียนแบบ Autocad ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานได้จริง