ชื่อ: มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS3 ฉบับแต่งภาพดิจิตอล

ผู้แต่ง: วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

รู้จักกับโปรแกรม Photoshop/ พื้นฐานการใช้งาน Photoshop ปรับแต่งภาพกราฟิกเบื้องต้น เลือกพื้นที่และการแยกวัตถุออกจากฉากหลัง
ใช้งานเลเยอร์ วาดและระบายสีใส่ข้อความแก้ไขข้อบกพร่องของภาพตกแต่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพตกแต่งและตัดต่อภาพบุคคลพิมพ์และเตรียมภาพเพื่อส่งอัด