ชื่อ: เทคนิคภาพสวยด้วย Photoshop

ผู้แต่ง: ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวมเอาเวิร์คช็อป เกี่ยวกับการตกแต่ง, ตัดต่อ, และปรับเปลี่ยนภาพ รวมถึงการนำเอาเครื่องมือต่างๆ หรือคำสั่งต่างๆ ของ Photoshop มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าสนใจ และนำมาใช้ได้ใชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวิร์คช็อปง่ายๆ จนถึงระดับสูง โดยสอนการทำงานเป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้ไม่ยาก