ชื่อ: คู่มือเรียนภาษาซี ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษา C ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เป็นรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพมาเป็นสื่อช่วยในการอธิบายหลักการและตัวอย่างต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน ตั้งแต่การติดตั้งตัวแปลภาษา แนวคิดในการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ฟังก์ชัน การรับและแสดงผลข้อมูล ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อน เช่น สตรัคเจอร์ ยูเนียน พอยเตอร์ พรีโปรเซสเซอร์ ไดเรกทีฟ มาโคร และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ต่อไป