ชื่อ: Insight PHP ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

PHP เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บเพจ และเว็บแอพพลิเคชั่น ในปัจจุบันขีดความสามารถของ PHP ได้ก้าวล้ำไปอย่างมาก PHP มีความสามารถที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเขียนโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบจัดการฐานข้อมูลได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL และรวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล Microsoft Access ผ่านทาง ODBC
เ นื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมถึง PHP เวอร์ชั่น 5 โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงใช้ได้กับ PHP 4 ด้วย เนื่องจากความสามารถที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น 5 โดยหลักๆ แล้วจะเป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ที่ช่วยให้การพัฒนาระบบงานใหญ่ๆ สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น