ชื่อ: กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ฉบับก้าวสู่เวทีโลก

ผู้แต่ง: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ฉบับก้าวสู่เวทีโลก เป็นผลงานของ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักคิด นักเขียน และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จากการเชื่อมโยงหลักธรรมทางตะวันออก เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารงานและใช้ชีวิตแบบตะวันตกได้อย่างผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็นคลื่นสีขาวที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งสังคม ทรงพลังและไร้ขอบเขต และยกระดับก้าวสู่ระดับโลกด้วยการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฉลองยอดพิมพ์และดาวน์โหลดจากฉบับภาษาไทยกว่า 400,000 คน