ชื่อ: ความฝันของพัดลม

ผู้แต่ง: อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

"หนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างจินตนาการของหัวใจดวงน้อย ให้กว้างไกลด้วยการจำลองสิ่งของที่มีอยู่ทั่วไป"