ข้อความสถานะ

  • Created 2 nodes.
  • ประมวลผลสร้างรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งาน Assignment เรียบร้อย