ทส. เปิดจุดจ่าย “น้ำบาดาล” บริการฟรี ริมถนนสายหลัก 2 เส้นทาง จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีก 22 แห่ง จะทยอยเปิดให้ครบในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

           นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ฟรีแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก 2 เส้นทางในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ คาดว่าอีก 22 แห่ง ที่กระจายตามถนนสายหลักทั่วประเทศจะแล้วเสร็จ และทยอยเปิดให้บริการจนครบ 24 แห่ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้