หมวดจำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล89
ผลงานทางวิชาการ200
หนังสือทั่วไป480