หมวดจำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล56
ผลงานทางวิชาการ195
หนังสือทั่วไป480