หมวดจำนวนยืม
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล31
หนังสือทั่วไป17
ผลงานทางวิชาการ6