หมวดจำนวนยืม
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล36
ผลงานทางวิชาการ11
หนังสือทั่วไป8